Özgürlük İle İlgili Sözler

Özgürlük İle İlgili Sözler

Özgürlük İle İlgili Sözler Özgürlük üzerine söylenmiş en güzel ve özlü sözlerin yer aldığı bu sayfamızdaki sözleri okurken çok beğeneceksiniz. Sayfamızdaki özgürlükle ilgili güzel sözleri çevrenizdeki arkadaşlarınıza whatsapp yoluyla ya da facebook ve twitter yoluyla rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.

Özgürlük İle İlgili Sözler

Bir ülkede ne kadar çok tabu varsa o kadar özgürlük yoktur. Aziz Nesin

Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. Nelson Mandela

Korkun seni mahkum eder, umudun seni özgür bırakır. Esaretin Bedeli

Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz özgürlük kelimesini lügatınızdan çıkarın. Malcolm X

Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir. Voltaire

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. Abraham Lincoln

Akıl sana ait değilse, ruhun özgür kalmaz.

Savaşları kazanabilir kentleri zapt edebilirsiniz; ama ulusları fethedemezsiniz. Bernard Shaw

mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı ise cesarettir. Tukidides

İnsan özgürlüğü başkasından dilenenez, özgürlüğü kazanmasını bilmesi gerekir. Ignazio SiIone

Sen, hiç ölümün gölgesinde özgürlük yaşadın mı? Yılmaz Güney

Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür. Mustafa Kemal Atatürk

Anımsamak bir tür buluşmadır. Unutmak ise bir tür özgürlük. HaliI Cibran

Özgürlük sorumIuluk getirir, insanların çoğunun özgürlükten korkması bundandır. Bernard Shaw

Özgürlük, tarihin kaybolmayan tek değeridir. Albert Camus

İnsanların özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. J. PauI Sartre

Ya hür bir millet olarak yaşayalım, ya da ölelim. Abraham Lincoln

Özgürlük çok pahalı bir maldır, paradan daha değerli olan kırmızı kanla alınır. Jean J. Rousseau

Her ayrıcalık, özgürlüğe bir saldırıdır. Denis Diderot

Başkalarına da vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir. WiIIiam AlIen White

Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Said Nursi

Aşk uğrunda gerekirse hayatımı veririm; fakat hürriyet uğrunda aşkımı da feda ederim. Victor Hugo

Özgürlük bir kişinin değil, herkesin hakkıdır. Herbert Spencer

Hürriyeti ve hayatı hak edenler, onu her gün fethetmek zorunda kalmazlar. Wolfgang Van Goethe

İnsan hür olmadan, huzurIu ve mesut olamaz. Dante Aiighieri

Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlıktan, hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir. Jean J. Rousseau

Ey özgürlük! Adalet varsa sen de varsın. Joseph Joubert

Hürriyet ilk kök salmaya başladığı devrede, gelişmesi çok hızIı olan bir bitkidir. George Washington

Ancak kendi kendisini yönetebilen, akıllı insanlar özgürdür. Horatius

Başkasının özgürlüğüne saygı gösterelim; ama aynı zamanda bayrağımızı da koruyalım. Frederic Amiel

Nefsinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz. A. J. Cronin

İnsanlar, ancak alışkanlıklarına gem vurabilecekleri nisbette, hürriyete hak kazanırlar. Edmund Burke

Hürriyet, hürriyetin ne olduğunu bilmeyenin hakkı değildir. Cenap Şehabeddin

Ancak tutkulardan önce hakka yer veren bir ülkede, gerçek özgürlük var demektir. La Cordaire

Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi, hürriyettir. Epicuros

Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır. Wolfgang Van Goethe

Hürriyet, milletlerin ebedi gençliğidir. Manuel Foy

Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından, onsuz vazife ve mesuIiyet de olamaz. John Simon

Ya özgürlük verin bana, ya ölüm. Patrick Henry

Özgürlük ve güvence arasında zıtlık değil bağlılık vardır, ya ikisi de olur ya da hiçbiri olamaz. Romsery Clark

Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. MihayIoviç Dostoyevski

En güzel özgürlük kölelerin düşlerinde gördüğüdür, özgürlüğün korkutucu yanlarını bilmez köleler. Bernard Shaw

Doğa dilsiz hayvanlara bile, özgürlük vermiştir. P. C. Tacitus

Kimse size özgürlüğü vermez. Kimse size eşitlik, adalet ya da başka bir şey vermez. Erkekseniz gidin ve kendiniz alın. Malcolm X

Hürriyeti, en iyi demokratik rejimler sağlar. Robert P. Patterson

Eskiden insanlar sadakat ve itaate bağlanırlardı. Bugün insanlar, hürriyet ve tenkide önem veriyorlar. Alexis Carrel

Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi. Thomas Jefferson

Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler, ne selameti ne de hürriyeti hak etmişlerdir. Benjamin Franklin

Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet, derhal yıkılır. John Simon

Tanrı, hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir. Daniel Webster

Hürriyet hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nisbette genişler. La Cordaire

Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek bir iradesi değil midir? La Cordaire

Özgürlük, yasaların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır. CharIes de Montesquieu

Modern özgürlük, derebeylik dönemindeki köleliğin düşünce tutsaklığıyla yer değiştirmesinden başka bir şey değildir. Henry David Thoreau

Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa, kendi inancına bağlı kalmaktan geçer. Stefan Zweig

İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. Jean-Jacques Rousseau

Kendisine istediği özgürlükleri başkalarından esirgeyen kişi, ne adam olabilir ne özgür. WiIIiam AlIen White

Kendisi için olduğu kadar, hasımları için de hürriyet hakkını sozlersitesi.com  istemeyen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmaya layık değildir. Anastasius Grün

Zorunluluk birey özgürlüklerini çiğnemenin özrüdür, zorbaların bahanesi kölelerin inancıdır. Wiliam Pitt

Özgürlük bir kere kazanılıp ilelebet muhafaza edilemez, onu her nesiI, her gün yeniden kazanmak zorundadır. Dwight Eisenhower

Kim özgürlüğün bereketlerinden yararlanmak isterse ona yardım etmek sıkıntısına katlanmalıdır. Thomas Paine

Bir insanın her şeyini alabilirsiniz elinden tek bir şey dışında, özgürlüğünü, kendi yolunu seçme özgürlüğünü. Victor E. Frank

Özgürlük ağacı arada sırada zorba zalimlerin kanıyla sulanmalıdır, çünkü bu onun doğal gübresidir. Thomas Jefferson

Eğer bir milletin hürriyetten fazla değer verdiği şeyler varsa hürriyetini kaybeder ve istihza şurada ki eğer onun hürriyetinden fazla değer verdiği şey rahatlık ve para ise onları da kaybeder. WiIIiam Somerst Maugham

Kendi kafasıyla düşünen insan özgürdür, doğru olduğuna inandığı şeyler için mücadele eden insan, özgürdür. Ignazio SiIone

Yaşadığım sürece hayatımı Afrikalılar’ın mücadelesine adadım, beyaz egemenliğine karşı savaştım, siyah egemenliğine de karşı savaştım. İnsanların eşit fırsatları paylaşarak uyum içinde yaşayacakları özgür bir toplum hayalini kurdum hep. Nelson Mandela

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir