İrade İle İlgili Sözler

İrade İle İlgili Sözler Bu sayfada irade ile ilgili sözler hazırladık. Bu sayfada yer alan irade sözlerini sevdiklerinize facebooktan paylaşabilirsiniz.

İrade İle İlgili Sözler

Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.

Her istek karşısında insan, kendine şunu sormalıdır: Bu istek elde edilirse ne olur, elde edilmezse ne olur?

İnsanlığı yükselten, uIvi düşünceleri yanında, işleri ve iradeleridir.

İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir.

Bütün iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz irademizin esiridir.

İnsanların zihni üzerindeki her tür tahakküme karşı sonsuz bir nefret duyacağıma ve düşmanlık göstereceğime Tanrı önünde yemin ettim.

Hiçbir şey, insan hayal gücü kadar hür değildir.

EIe geçirilmiş bir dünyada zalimlere başkaldırmak, özgürlüğünü istemek asIında insanların ne kadar özgür bir varlık olduğunun kanıtıdır.

İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği zaman ihtiyardır.

Mademki alışkanlıklar, hayatımızın en ileri gelen hâkimleridir, öyle ise ne yapıp yapıp iyi birini edinmeye çalışmalıyız.

İradesi kuvvetli insanlar, en dayanılmaz şartlar altında dahi başarıya ulaşabilirler.

İradesiz düşünce, zihne arız olan bir derttir, düşünceye gem vurmak zihne gem vurmak demektir; bu ise rüzgârı zapt etmekten de zordur.

İnsanı büyük veya küçük, başarılı veya başarısız, mutlu veya bedbaht yapan kendi iradesidir.

Derler ki… Burada bir kelebek kanat çırpsa, Atlantik’te fırtınaya sebep olabilir… İşte biz, her birimiz tıpkı o kelebek gibiyiz; fakat bir farkla. Bizim kelebeğimiz fırtınaya sebep olmaz! O, kanatlarını açar fırtınaya karşı koyar.

Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?

Acele karar vermeyin. o zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. sozlersitesi.com Karar aklın durması halidir, karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur.

Bir bahçeye giremezsen, Durup seyran eyleme. Bir gönlü yapamazsan, Yıkıp viran eyleme.

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

Savaşta karar ve azim, yenilgide meydan okuma, zaferde bağışlayıcılık, barışta iyi niyet.

Yorum yapın