Evren İle İlgili Sözler

Evren İle İlgili Sözler Bu güzel sayfamızda sizler için evren ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki evrenle ilgili özlü sözleri facebook ve twitter ile paylaşabilirsiniz.

Evren İle İlgili Sözler

Adalet evrenin ruhudur. Ömer Hayyam

Evrende en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir. Einstein

Evrenin kitabı matematik diliyle yazılmıştır. Galileo

Mutsuzluk, evrenin sana yanlış yoldasın demesidir. Şirin Kartal

Evrenin en güçlü savaşçıları, sabır ve zamandır. Tolstoy

Bazen gezegenimiz acaba evrenin tımarhanesi mi diye düşünmeden edemiyorum. Goethe

Dünya şeylerin evrensel yakınlığıdır. FoucauIt

Evren sınır koymaz, biz inançlarımızla sınırlarız kendimizi. Jack E. Addington

İşte evren karşımızda duruyor ve hepsi bu! Bertrand RusselI

Yaratılmış dünya, sonsuzlukta küçük bir parantezdir yalnızca. Sir Thomas Browne

Yaşamımda fethettim evreni, doğruluğun kudretiyle! Faust

Mutlaka başka canlılarda var, yoksa bu koca evren ticaretin keşfedilmesi için var olmuş olamaz. Yılmaz Şener

“Gerçek”, dış dünyanın gözlenmesi ve akıl ile kavranabilir. Herakleitos

Her şeyin başında evren yaratıldı. Bu birçok insanı kızdırdı ve çoğu zaman kötü bir adam olarak görüldü. Douglas Adams

Kozmos aynı zamanda bizim hikayemiz. Kozmos: Bir Uzay Serüveni

Evrenin kendine ait bir düzeni ve yasaları vardır. Hayatın her alanı yasalarla yönetilir. Hiç bir şey çevreye veya şansa bağlı değildir. Jack E. Addington

Evrenin ve varlığın ana maddesi(arkhe), kendisi de sürekli değişme içinde olan ateştir. Herakleitos

Evrenin gelişmesi diyalektik bir biçimde olmuştur: Tez, antitez ve sentez. Bu gelişmeler ruhta değil maddede ortaya çıkar. KarI Marx

Evren bütünü bakımından, makine gibi bir varlık değil, sürekli oluş içinde bulunan canlı bir organizma gibidir. Whitehead

aklın zinde kuvveti galip geldi ve göklerin yanan surlarına doğru çok uzaklara yola çıktı ve düşünce ve aklı içerisinde “sınırsız evreni” ele geçirdi. Lukretius

Sadece iki şey sonsuzdur: Biri evren diğeri de insanın aptallığı. İlkinden o kadar da emin değilim. Albert Einstein

Sonsuz içinde, yalnız bir kosmos bulunduğunu söylemek, koca bir tarlada sadece bir başağın sürdüğünü söylemek kadar saçmadır. Demokritos

Evrendeki tüm varlıklar, madde ve formdan oluşur. Madde olabilirliktir;form onu gerçek varlığa dönüştürür.  Aristo

Şimdiye kadar yapılmış, evrenle olan ilişkimiz hakkında yapılmış hikayelere inanamıyorum. Orada ne var bakın; bir orantı içinde değil. Richard Feynman

Her şeyin başında evren yaratıldı. Bu birçok insanı kızdırdı ve genellikle kötü bir adım olarak görüldü. Douglas Adams

Evren, yani olan her şeyin toplamı, cismanidir yani ‘beden’dir ve büyüklük, uzunluk, genişlik ve derinlik boyutlarına sahiptir. Evrenin her parçası ‘beden’dir ve ‘beden’ olmayan bir şey, evrenin parçası değildir. Ve evren her şey olduğuna göre, onun parçası olmayan şey hiçbir şeydir ve dolayısıyla hiçbir yerdedir. Thomas Hobbes

İçinde yalnız nesnelerin değeri olan yabancılaşmış bir dünyada, insan da bir nesne olmuştur. İnsan önemini her gün biraz daha yitiriyor. Ernst Fisher

İdealizm’e karşı çıkan materyalistlere göre,”Gerçek olan şey gözleyebileceğimiz şeydir. Bizim için önemli olan ölçebilmek ve tartabilmektir. Ama bu ölçü ve tartı da ancak maddesel olan şeylere uygulanabilir. Öyleyse asıl gerçek bu uzay ve zaman içinde bulunan sozlersitesi.com cisimler dünyasıdır. Bu maddesel olan şeyler arkasında bir gerçek aramaya kalkmamalıdır. Tek gerçek maddedir.” Bedia

Kültürel doğrularımızla sağlanan bilginin tümü arasında doğruluğu en az kanıtlanabilmiş unsurlar tam da bizim için en fazla önem taşıması gereken ve evrenin bilmecelerini çözme, yaşamın acılarına katlanmamızı sağlama görevi üstIenmiş unsurlardır. Sigmund Freud

Orada birileri olduğuna inanıyorum çünkü oraya baktığınızda evrenin ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. MiIyonlarca yıldız, miIyarlarca galaksi var. Bu evrende sadece dünyanın ve bizim olduğumuzu düşünmek, bence bu, çok kibirIi bir tutum. Bu biraz eski çağlarda insanlığın, dünyanın her şeyin merkezinde yer aldığını ve her şeyin onun etrafında döndüğünü düşünmesi gibi birşey. Ben eminim ki bu evrende başkaları da var. Ama ben oradayken kapımı çalmadılar. Anousheh Ansari

Yorum yapın