Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri

Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri

Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri Bu sayfamızda sizler için en güzel dünya kadın hakları sözlerini hazırladık. Sayfamızdaki 5 Aralık dünya kadın hakları günü ile ilgili sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile paylaşabilirsiniz.

Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri

Kadınlarımız hatta erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli ve daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin! Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Din icabı olan tesettür, kadınların külfetini mucip ve adaba aykırı olmayacak basit şekilde olmalıdır. Tesettür şekli kadını hayatından, mevcudiyetinden tecrit edecek şekilde olmamalıdır! Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Bizim toplumumuzun başarı gösterememesinin sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır. Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiIler yetiştirmeye kabiliyetlidir. Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Kadınların fazla kuvvetli sözcük kullanmadan, bütün duygularını anlatmakta eşsiz bir kabiliyetleri vardır. Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır. Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Kadının en büyük vazifesi analıktır! İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse, bu vazifenin ehemmiyeti layıkiyle anlaşılır. Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Bir topIuluk, cinsinden yalnız birinin asrın icaplarını edinmesiyle yetinirse o topIuluk yarıdan fazla güçsüzlük içinde kalır. Bizim topIuluğumuzun başarısızlığının sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz kayıtsızlık ve kusurdan ileri gelmektedir. Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Kabil midir bu kütIenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütIenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin? Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürIe, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. sozlersitesi.com Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürIe donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım. Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Daha esenlikle, daha dürüst olarak yürüteceğimiz yol vardır. Bu yol, Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, ilmî, ahIâkî, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur. Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Türk kadını dünyanın en münevver, en faziletkâr ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır sıklette değil; ahlakta, fazilette ağır vakur olmalıdır. Dünya kadın hakları günü kutIu olsun.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir