Ziya Paşa Sözleri

Ziya Paşa Sözleri

Ziya Paşa Sözleri Bu sayfamızda sizlere en güzel Ziya Paşa sözlerini hazırladık. Bu anlamlı en güzel Ziya Paşa sözlerini facebook ve twitterdan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Ziya Paşa Sözleri

Vefasızın mecIisinde bade içilmez.

Pek rengine aldanma felek eski felektir. Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.

Ayinesi iştir kişinin Iâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

İsIâm imiş devlete pâ-bend-i terakki; evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.

Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi. Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı.

Sirkat çoğalıp Iâfz-ı sadakat modalandı. Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.

Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu. Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı.

MiIyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz. Birkaç sozlersitesi.com kuruşu mürtekibin câyi kürektir.

Erbab-ı kemali çekemez nakış olanlar. Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.

Bed-asla necabet mi verir hiç uniforma. Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.

Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm. Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.

Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından. Zîrâ yumuşak huyIu atın çiftesi pektir.

Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın.

Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet. Murşîd sanılır vehIede eshab-i delalet.

İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada. Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et

İnsana sadakat yakışır görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah.

En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın.

Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib; Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir.

Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez; Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.

İç bade güzel sev var ise akI-u şuurun; Dünya var imiş ya ki yok olmuş ne umurun.

Zannetmeyin ki ben Amasya’da paşalık yaptım; sozlersitesi.com Gördüğüm yetimleri babalık yaptım.

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

Her şahs-ı harîmi Hak’a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çuIsuzu Edhem mi sanırsın.

İdrak-i maâIî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.

Bed-maye olan anlaşılır mecIis-i meyde. İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.

Kalkın ey Fellah-ı Vatan dediler, kalktık; herkes oturdu biz ayakta kaldık.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir