Sorumluluk İle İlgili Sözler
|

Sorumluluk İle İlgili Sözler

Sorumluluk İle İlgili Sözler Bu güzel sayfamızda sizler için sorumluluk üzerine söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki sorumlulukla ilgili özlü sözleri facebook ve twitter ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Sorumluluk İle İlgili Sözler

Aşka düşen insanlardan yer çekimi sorumIu tutulamaz. Albert Einstein

Düşen bir çığda hiç bir kar tanesi, kendisini olup bitenden sorumIu tutmaz. Oscar Wilde

Bir Iider her şeyden vazgeçebilir; sorumIuluk hariç. John C. Maxwel

Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumIuyuz. Jean B. Moliere

Herkes, her şeyden sorumIudur. MihayIoviç Dostoyevski

Düzgün bir insan olabilmek için, sorumIuluk üstIenen birisi olmak gerekir. Antoine de Saint – Exuper

SorumIuluk, insanı eğitir. WendelI PhiIIips

Sevgili Brütüs hata yıldızlarımızda değil, aşağıda olduğunu düşünen bizlerde. Shakespeare

SorumIuluk büyük olmanın bedelidir. Winston Churchili

SorumIusu olmadığımız şartlara verdiğimiz tepkilerden sorumIuyuz.sozlersitesi.com Allan Massie

Kendisine çok şey verilmiş olandan, çok şey yapması beklenir. İnciI

İnsan, sadece sorumIuluk üstIenerek, zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir. John Dewey

Halkalardan biri gevşerse, zincirin tümü kopar. Anonim

Herkesin işi haline gelmiş bir iş, asIında hiç kimsenin işi değildir. İngiliz Atasöz

SorumIuluğu kabul edebilmek, insanın değerinin ölçütüdür. Roy L. Smith

SorumIuluk dağıtmanın kuralı, herkese kendi yetenekleri doğruItusunda sorumIuluklar vermektir. Zhang Yu

Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, her yer tertemiz olur. Anonim

Bir insana kuvvet veren şey, işinde çalışmak ve ilerlemek gücünü temin eden sorumIuluk duygusudur. Herbert N. Casson

Bizler, kendimizin değil, Tanrı’nın hizmetkarlarıyız. Thomas Chatterton

Hiç kimse, hem sorumIuluk hem de umutsuzluk hissine aynı sozlersitesi.com anda kapılamaz. Antoine de Saint Exupery

SorumIuluk, kapasite ve güçle el ele yürür. J. G. Holland

SorumIuluk insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir, ama bizi hem erkek ve hem de kadın olarak en fazla geliştiren de odur. Frank Crane

Sahip olduğum en önemli düşünce, Tanrı’ya karşı duyduğum sorumIuluk duygum olmuştur. Daniel Webster

Başarıdan ayrı düşünülemeyecek bir inanç varsa o da büyük sorumIuluk yüklenilmeden, büyük başarı elde edilemeyeceğidir. Anthony Robbins

SorumIuluk, her iki ucu da görünmeyen ve yalnızca ortasını görebildiğimiz bir ipe benzer. WiIIiam McFee

Çalıştığınız departmanda dereceniz ne kadar yüksek olursa-olsun, en aşağı derecede bulunan kişinin sorumIuluğu da size aittir. Bessie R. James ve Mary Waterstreet

Özgürlük, sorumIuluk demektir. Bir çok kişinin özgür olmaya cüret edemeyişinin nedeni de budur. George Bernard Shaw

Kişinin sahip olduğu erdemler ya da bilgelik kendisin! Nadiren mutlu etse de, budalalıkları ve kötü huyları başkalarını sıkça mutsuz eder. Samuel Johnson

Her doğru, insana bir sorumIuluk, her fırsat bir zorunluluk ve sahip olduğu her şey de ona bir görev yükler. John D. Rockefeller Jr.

Önceliklerimiz zorunluluklarımızdan daha büyük olamaz. Haklarımız, sorumIuluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece korunurlar. John F. Kennedy

UIu Tanrı’ya yaraşır şekilde çalışmayan, hem kendisi, hem de diğer insanlar için mutluluk duymadan çalışandır. Thomas Cariyle

İnsan, yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini suçlamaktan vazgeçmeli, dinsel ve ahlakî değerler çerçevesinde irade gücünü ve sorumIuluk duygusunu artırmak için çalışmalıdır. Albert Schweitzer

Çok az şey, bir insana sorumIuluk vermek ve ona güvendiğinizi belli etmek kadar onun gelişmesine hizmet eder. Booker T. Washington

Yüksek düzeyde bir ruh özgürlüğünü yaşamamız için, zihnimiz bilgiyle beslenmelidir, zihin aydınlandıkça ve vicdan gücünü gösterdikçe, insanın sorumIuluğu artar. Samuel Smiles

Esas isimiz, uzakta hayal meyal duran bir şeyi görmeye çalışmak değil, önümüzde açıkça duran işi yapmaktır. Thomas Cariyle

Hayatın kendilerine borçlu olduğunu düşündükleri için başkalarının omuzlarında taşınmak isteyen insanlar vardır. Bunlar, hayatın yükünü birlikte kaldırmamız ve birlikte çekmemiz gerektiğini anlamamış olanlardır. Henry Ford II

Kendisini anında bir vazifeye adayabilmek, sorumIuluk duygusunun nasıl bir şey olduğunu iyi bilen ruhsal istikrarı ifade eder. Dağ Hammarskjöld

SorumIuluk kolaylıkla Tanrı’nın, kaderin, şansın ya da bir komşunun omuzlarına yükleniverecek olan bir yüktür. Astrolojinin önemli olduğu zamanlarda bunu bir yıldıza yüklemek de olağan sayılırdı. Ambrose Bierce

İnsan ırkinin büyük çoğunluğu, tek basma eyleme geçme sorumIuluğundan, kaçma eğilimi göstermektedir. Francis Galton

Tanrı’nın sürekli olarak kendisin! gözlediğini bilerek hayatı boşa harcama korkuşu kadar insanı canlı tutan hiçbir şey olmadığı gibi, sorumIuluklarının neler olduğunu hatırlaması kadar insanın dürüstlüğünü yücelten başka bir şey de yoktur.” (Pazartesi Kulübü Vaazlarından)

Kişi, sorumIuluğum! bir başkasına devredebilir, ama onunla elele giden karar verme yetkisini devredemez. Benvenuto Cellini

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir