Kültür İle İlgili Sözler

Kültür İle İlgili Sözler Bu güzel sayfamızda sizler için kültür ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki kültür ile ilgili en güzel sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Kültür İle İlgili Sözler

Kültür, dosdoğru yollar çizer.  Dostoyevski

En kültürlü kişi, kendini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir. Jane Adams

İnsan için kültür, vücut için ekmek kadar Iâzımdır. M. T. Cicero

Kültür düşünce faaliyetine, güzellik ve insani hislerle kapıyı açık tutabilmektir. A. North Whitehead

Kültür her şeyi okuyup unuttuktan sonra, aklınızda kalanlardır. Andre Gide

TopIumların kültür seviyeleri, insanların yaşam tarzlarına göre sozlersitesi.com değerlendirilir. Murat Ertan

Hikmetli kültürlü insan, hayatını feda ederek kazanır.  Epiktetos

Tapmadan sevmek, aşağılamadan eleştirmek gelişmiş bir kültürün davranışlarıdır. Erdal Atabek

Kültürün ilk basamağı, anadilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır. Peyami Safa

Kültürlü insanların ahlak çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür.  Goethe

Kültür sahibi olmak isteyen insanın, ulaşacağı ilk hedef tedbirdir. Friedrich Novalis

Entellektüel başkalarından daha çok şey bilmediğini, daha çok sözcükle anlatan kişidir. Dwight Eisenhower

Canlı bir kültür, bilgi noksanlıklarını süratIe telafi eder.  Nevzat KöseoğIu

Kültür; mükemmelliğe ulaşmak, çalışmak, fazilet ve idrak nuru peşinde gitmektir. Matthew Arnold

Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan, ülkesinin yabancısıdır.  Ludwig Tieck

Bir milletin kültürü, kendine mal edebilmesi için ecnebi diller sozlersitesi.com okuyup, kendi diliyle düşünmesi Iâzımdır.  A.Hamdi Tanpınar

Kültürün az olduğu toplumlarda, dev aynaları çok olur.  R.Necdet Kestelli

Kültürün temel direği; bilmek, öğrenmek arzusu ve merakı değil; bu yolda sarfedilen büyük gayretlerdir. Matthew Arnold

Kültürlü, eğitimIi kişi; kendi türdeşlerine saygılı bir davranış içindedir.  Öztin Akgüç

Kültürlü bir kafa, bilgi kaynaklarına açık ve tahammül edilebilir bir derecede de yeteneklerini kullanabilmesini öğrenmiş bir kafadır. John Stuart MiII

DiI gönlü yüzdüren gemidir, toplumun da gönlü var; toplumun gönlünün adı da kültürdür. Oktay SinanoğIu

Kültür, insanı hürriyete çıkarmalıdır. Yapmak istediği şeyleri başarmada yardımcı olmalıdır; onu, istediği şeyleri iddiada ve yapmada kaadir kılmalıdır. Zira, yalnız insan isteyebilir. F. V. Schiler

Medeniyet, insan ırkını mükemmelleştirmek, insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır. Albert Schweitzer

Kültür, zengin ve sınai bir topIulukta, insanların bayağı ve alelade düşüncelerine set çekecek bir vasıtadır. O halde, ümit edilir ki kültür; yaşadığımız zamanın değilse bile geleceğin adileşmesini önleyecektir. Matthew Arnold

Ham adam, önünde olup bitenlere bakmakla yetinir, kültürlü adam hissetmek ister, düşünceye dalmaksa yalnız çok iyi yetişmiş adama zevk verir. Wolfgang Van Goethe

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır; biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu. Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, zekayı eğitmektir.  Atatürk

İnsanların çalışarak öğrendiği birtakım sanatlar vardır; bunların kökü görgüdür, görgüye dayanarak yaşayanın hayatı bu bakımdan sanata uygun olur, oysa görgüye uğraşmaya dayanmadı mı yaşayışın ne yön alacağı belli olmaz. Socrates

Yorum yapın