Hac ile ilgili Sözler
|

Hac ile ilgili Sözler

Hac ile ilgili Sözler sayfamızda hac ile ilgili söylenmiş güzel sözleri sizler için derledik, dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz...

Hac ile ilgili Sözler

Hac ile ilgili Sozler 1

♥ Hac, cehennem ateşinden bir koruyucudur.

Hac ile ilgili Sozler 2

Hac, Allah’ın evine yürüyerek, at sürerek veya herhangi bir vasıta ile gitmek değildir. Hac, kalbin Allah sevgisi ve O’na yönelik bir teveccüh ile dolmasıdır.

Hacca Gitmekle ilgili sözler

Hac ile ilgili Sozler 3

Hac, fakirlik ve ihtiyarlık için bir sigorta gibidir.

Hac ile ilgili Sozler 4

Hac, insanları bir araya getiren bir ibadettir. Hac sırasında insanlar, ırk, dil ve sosyal statü farkı gözetmeksizin eşitlenirler.

Resimli Hac Sözleri

Hac ile ilgili Sozler 5

Hac, tefekkür ve ruhani bir yolculuktur. Hacı, kendi benliğiyle yüzleşir, günahlarından arınır ve Allah’ın rahmetini umut eder.

Hac ile ilgili Sozler 6

Hac, sabır, tahammül ve fedakarlık gerektiren bir ibadettir. Hacı, zorluklara karşı direnç göstermeli ve Allah’ın rızasını aramalıdır.

Hac Sözleri

♥ Hac, kişinin kalbini temizler, günahları affeder ve ruhani bir dönüşüm sağlar.

♥ Hac, insanın kendini yeniden doğurma fırsatıdır. Hacı, geçmiş hatalarından arınarak yeni bir başlangıç yapar.

♥ Hac, insanları yeryüzünde birleştiren bir ibadettir. Hacılar, farklı ülkelerden gelen insanlar arasında birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirir.

♥ Hac, Allah’ın bağışlaması ve rızası için yapılan bir yolculuktur. Hacı, ibadetini samimiyetle yerine getirmeli ve Allah’ın rızasını aramalıdır.

♥ Hac, insanları birleştiren ve eşitlik duygusunu pekiştiren bir ibadettir. Hacılar, beyaz elbiseleriyle birbirlerine kardeşlik duygusuyla sarılırlar.

♥ Hac, Allah’a yakınlaşma vesilesidir. Hacı, ibadetlerini özenle yerine getirerek Allah’a yakınlaşma amacını güder.

♥ Hac, bir müminin tevbesini kabul eden ve onu tertemiz yapan bir ibadettir.

♥ Hac, imanın ve sadakatin bir ifadesidir.

♥ Hac, Allah’a yönelik bir itaattir ve günahları temizler.

♥ Hac, kişinin kendini arındırma ve yeniden doğma fırsatıdır. Hacı, geçmiş hatalarından ders alır ve ruhani bir dönüşüm yaşar.

♥ Hac, insanları birleştiren bir ibadettir. Hacılar, tüm dünyadan gelerek ortak bir amacı paylaşırlar ve kardeşlik bağları kurarlar.

♥ Hac, insanın Allah’a yakınlaşma ve O’na bağlanma fırsatıdır. Hacı, ibadetlerini samimiyetle yerine getirerek Allah’ın rızasını arar.

♥ Hac, sabır ve fedakarlık gerektiren bir ibadettir. Hacı, zorluklara karşı direnç göstermeli ve Allah’a olan bağlılığını göstermelidir.

♥ Hac, insanı alçakgönüllü kılar ve ona kendi sınırlarını hatırlatır. Hacı, insanlığının ve Allah’ın büyüklüğünün farkına varır.

♥ Hac, Allah’ın rahmet ve bağışlamasının en büyük vesilesidir. Hacı, günahlarını Allah’ın merhametine sığınarak affettirmek için bu kutsal yolculuğa çıkar.

♥ Hac, insanın manevi bir yenilenme ve dönüşüm sürecidir. Hacı, ibadetlerini samimiyetle yerine getirerek kalbini arındırır ve Allah’a olan bağlılığını güçlendirir.

♥ Hac, insanlara birlik ve dayanışma duygusu aşılar. Hacılar, farklı kültürlerden ve milletlerden gelen insanlar arasında kardeşlik bağları kurarlar.

♥ Hac, insanın kalbini arındırır ve ruhunu yeniler.

♥ Hac, insanlara sevgi, hoşgörü ve sabır öğretir.

♥ Hac, insanlara tevazu ve alçakgönüllülük kazandırır.

♥ Hac, Allah’ın davetine icabet etmektir.

♥ Hac, cennetin anahtarıdır.

♥ Hac, bir müminin günahlarını temizleyen bir ibadettir.

♥ Hac, Allah’a olan samimiyetimizi ve bağlılığımızı gösterir.”

♥ Hac, insanlara birlik ve kardeşlik duygusunu aşılar.

♥ Hac, bedenin Kâbe’ye, kalbin Rabb’e yönelişidir.

♥ Hacda aşkla yürüyene, Allah da aşkla koşar.

♥ Hacda ne bulursan onu al, ne bırakırsan onu bırak.

♥ Hac ibadeti, insanları birleştiren bir ibadettir.

♥ Hac, kalpteki kötülükleri yıkar, günahları siler.

♥ Hac, insanı sabır ve tahammülle donatır.

♥ Hac, insanları eşit kılan bir ibadettir.

♥ Hac, insanın Allah’a olan sevgisini ve bağlılığını artırır.

♥ Hac, insanın manevi bir yenilenme ve dönüşüm sürecidir.

♥ Hac, insanın dünyevi bağlarından arınmasını sağlar.

♥ Hac, insanın manevi yolculuğunda bir dönüm noktasıdır.

♥ Hac, insanın kendini keşfetmesini sağlar.

♥ Hac, insanın sabır ve hoşgörüsünü sınar.

♥ Hac, insanı tevazu ile yükseltir.

♥ Hac, insanın bağışlama ve affetme gücünü artırır.

♥ Hac, insanın şükretme duygusunu güçlendirir.

♥ Hac, insanın sabır ve sebatını öğretir.

♥ Hac, insanın manevi bir rahatlama ve huzur kaynağıdır.

♥ Hac, insanın kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirir.

♥ Hac, insanın manevi bir dönüşüm ve arınma sürecidir.

♥ Hac, İslam’ın beş temel şartından biridir ve müminin manevi arınmasını sağlar.

♥ Hac, insanların bir araya gelip Allah’ın huzurunda birlik ve beraberlik duygusunu yaşadığı bir ibadettir.

♥ Hac, insanların dünyevi sıkıntılarından bir süreliğine uzaklaşarak ruhen ve bedenen arınmasını sağlar.

♥ Hac, insanlara eşitlik ve adalet duygusunu aşılar.

♥ Hac, insanın manevi yolculuğunda bir dönüm noktasıdır ve kişiyi Allah’a daha yakınlaştırır.

♥ Hac, insanın tövbe ve bağışlanma umuduyla dolmasını sağlar.

♥ Hac, insanın alçakgönüllülük ve tevazu erdemlerini güçlendirir.

♥ Hac, insanın sabır ve metanetini sınar ve güçlendirir.

♥ Hac, insanın manevi olarak yeniden doğmasını sağlar.

♥ Hac, insanlara Allah’ın lütuflarını hatırlatır ve şükretme duygusunu pekiştirir.

♥ Hac, kalpleri temizler, günahları affeder ve insanı yeniden doğmuş gibi hissettirir.

♥ Hac, insanlara birlik ve beraberlik duygusu aşılar, tüm Müslümanları kardeş gibi bir araya getirir.

♥ Hac, insanlara alçakgönüllülük ve tevazu erdemlerini öğretir, insanı büyüklük taslamaktan uzaklaştırır.

♥ Hac, insanın Allah’a yakınlaşmasını sağlar, kişiyi Allah’ın huzurunda bir adım daha ileri götürür.

♥ Hac, insanlara sabır, dayanıklılık ve metanet kazandırır, kişinin zorluklarla başa çıkma becerisini güçlendirir.

♥ Hac, insanları dünyevi bağlardan arındırır ve Allah’a odaklanmalarını sağlar.

♥ Hac, Allah’ın davetine icabet etmektir.

♥ Allah, haccı dinin ayakta durması için farz kıldı. Hz. Fatma

♥ Hac, kainatın tesbihine katılmaktır.

♥ Hac mekâna vefa, oruç zamana vefadır.

♥ Hacı hacıyı Mekke’de, derviş dervişi Tekke’de bulur.

♥ Hacca gitmek gurbete gitmek değil, insanlığın baba ocağına gitmektir.

Hacca gitmekle ilgili hadisler

♥ Makbul haccın sevabı cennetten başka bir şey değildir. Hadis-i Şerif

♥ Hacı sandığımızın haçı koynunda çıktı.

♥ Hararet nardadır, sacda değildir. Keramet baştadır, tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs’de Mekke’de Hac’da değildir. Hacı Bektaş-i Veli

♥ Allah’ım, hacca gideni ve hacca gidenin kendisi için dua ettiği kişiyi bağışla. Hadis-i Şerif

♥ Hacca giden geldi, saca giden gelmedi.

♥ Hacı, hacı olmaz gitmekle Mekke’ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye.

Hacla ilgili hadis-i şerifler

♥ Hac ve Umre edenler Allah’ın elçileridir. Günahları affedilir ve duaları makbuldur. Hadis-i Şerif

♥ Yeryüzünün en sade ve en kutsal yapısı kabedir.

Ramazan ayında on gün itikâf etmek nafile iki hac ve iki umre gibidir. Hz. Hüseyin (r.a.)

♥ Bir kadın Resulullah (sav)a gelerek: Ben haccetmek için hazırlık yapmıştım. Bana bir mani arz oldu ne yapayım? Efendimiz, Ramazan ayında umre yap, zira o ayda umre tıpkı hacc gibidir buyurdu. Tirmizi

♥ Bir kimse hac ve umre etse de aynı sene içinde ölse, cennete girer. Kim Ramazan orucunu tutsa sonra ölse cennete girer. Hz. Ebu Said (r.a.)

♥ Yunus Emre der hoca gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir.

♥ Adil davranmadıktan sonra, hacı hoca olmuşsun kaç para. Hırka, tesbih, post, seccade güzel ama Allah kanar mı bunlara?

♥ Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Beraattan iner gibi gel gel. sozlersitesi.com Bekliyoruz yıllardır… Kadir Geceniz mübarek olsun!

♥ İçin temiz olmadıktan sonra hacı hoca olmuşsun; kaç para! Hırka; tespih; post; seccade güzel: ama tanrı kanar mı bunlara?

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir