Abdülkadir Geylani Sözleri

Abdülkadir Geylani Sözleri

Abdülkadir Geylani Sözleri Bu güzel sayfamızda Abdülkadir Geylani Sözleri yer almaktadır ve okumaktan çok zevk alacağınızı düşünüyoruz. Bu güzel Abdülkadir Geylani sözlerini dilediğiniz gibi facebook, twitter ve whatsapptan paylaşabilirsiniz.

Abdulkadir Geylani Hz. Kimdir?

Hz. Ali’ye ulaşan şeceresi ile seyyid olduğu bilinen mübarek zât ve Gavsul âzam (Kutupların büyüğü) olarak nitelendirilen Abdulkadir Geylani Hazretleri (kuddise sirruh) Muhyiddin lakablı Kadiriyye tarikatı kurucusudur.

Hayatı: 470’te (1077) Hazar denizinin güneybatısındaki Gîlân eyalet merkezine bağlı Neyf köyünde doğdu. Arapça’da “el-Cîlî, el-Cîlânî”, Farsça’da “Gîlî, Gîlânî”, Türkçe’de ise “Geylânî” şeklinde telaffuz edilen nisbesiyle şöhret buldu.

Abdülkadir Geylani Sözleri

Abdulkadiri Geylani sozleri 1

♥ Sabır, hayrın temelidir.

♥ Hayânın hakikati, yalnızlıkta ve toplulukta Rab’dan utanmaktır.

Abdulkadiri Geylani sozleri 2

♥ Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider.

Abdülkadir Geylani Hazretleri Aşk Sözleri

♥ O’nu tanısaydınız, O’nun önünde dilleriniz lâl kesilirdi; kalpleriniz ve diğer uzuvlarınız her halinde edepli olurdu.

Abdulkadiri Geylani sozleri 3

♥ Marifet ve ilim, öz ile kabuğu birbirinden ayırır.

♥ Derdi de yaratan O’dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya müptela kılar. Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.

Abdulkadiri Geylani sozleri 29

♥ Sûfîlerin geceleri gece, gündüzleri de gündüz değildir.

Abdulkadir Geylani Dini Sözler

Zühd ve tevhidi sağlam olan kişi, halkın elini ve varlığını görmez. Allah’tan başka veren ve üstün kılan görmez.

Abdulkadiri Geylani sozleri 4

♥ Mürid tevbesinin gölgesinde, murâd ise Rabbinin inayetinin gölgesinde kâimdir.

Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz.

♥ İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.

Abdulkadiri Geylani sozleri 5

♥ Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.

♥ Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.

Abdulkadiri Geylani sozleri 6 1

♥ Zâhir ilimleri görünen kısmın ışığıdır. Bâtın ilimleri ise görünmeyen kısmın.

Abdülkadir Geylani Sözleri

Rabbinizin kereminden dileyin, icabet etse de etmese de O’ndan isteyin. Çünkü O’ndan istemek ibadettir.

Kısa Hz. Abdülkadir Geylani Sözleri Kısa

♥ Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.

Abdulkadiri Geylani sozleri 7

♥ İnsanların çoğunun helâki, küçük günahları sebebiyledir.

Sâlihlerden birisine “Neyi arzu ediyorsun?” diye sorulduğunda, “Arzu etmemeyi arzu ediyorum.” diye cevap verdi.

♥ Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz.

Abdulkadiri Geylani sozleri 8 1

♥ İnanan kimse Allah’tan başka kimseden korkmaz ve başkasından hiçbir şey beklemez.

Hak’tan korkanın korkusu arttıkça kalbi ona korkuyu unutmayı öğretir. Onu Hakk’a yakınlaştırır. Ona müjdeler verir.

Abdulkadiri Geylani sozleri 9 1

♥ Dünya nefislerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir.

♥ Sâlihlerin kalpleri faydayı da zararı da Rablerinden bilir.

♥ Bidâyet sıkıntıdır, nihâyet ise sükûn.

Abdulkadiri Geylani sozleri 10

♥ Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin menfaatin için ister.

♥ Âdemoğlunun başına gelen her türlü belâ, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir.

♥ Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin.

Abdulkadiri Geylani sozleri 11

♥ Ârif, Allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır.

♥ Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür.

♥ Allah’ı bilen kimsenin O’na karşı iradesi kalmaz.

Abdulkadiri Geylani sozleri 12

♥ Tasavvuf yolu sâlihleri görüp onların sohbetlerini ezberlemekle katedilmez.

Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise Allah’ın dışındaki her yerde gariptir.

Abdulkadiri Geylani sozleri 13 1

♥ Ârif hem dünyada hem de ahirette yabancıdır.

Sûfîler ‘niçin’i, ‘nasıl’ı, ‘yap’-‘yapma’yı unutarak, kendilerini Rablerinin önüne atmışlardır.

♥ Nefsine hiçbir hâli ve makamı nispet etme!

Abdulkadiri Geylani sozleri 14 1

♥ Hakk’ı bulursan eşyayı ondan görürsün. Ne düşmanın kalır, ne üzerinde hakkın olan biri.

♥ Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatıdır.

♥ Bu işin başı Allah’tan başka tanrı olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır.

Abdulkadiri Geylani sozleri 15 1

♥ Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir.

Sûfî bâtınını ve zâhirini Allah’ın kitabına ve Resulünün sünnetine uyarak arıtandır. O, sâfiyeti arttıkça vücud denizinden çıkar; iradesini, dilek ve ihtiyarını terk eder.

♥ Sıddîk gözünün, güneş ve ayın değil, Allah’ın nuruyla bakar.

Abdulkadiri Geylani sozleri 16

Şöyle denilmiştir: “Şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zındıklıktır.

♥ Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın.

Abdulkadiri Geylani sozleri 17

♥ Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar.

Sûfîlerden biri demiş ki: “İnsanlar hakkında Allah’a uy, Allah hakkında insanlara uyma!”

♥ Zâhid olan kalptir, ceset değil.

Eğer O’nu bilseydiniz başkasını inkâr eder, sonra da O’nun gayrısını O’nun vasıtasıyla bilirdiniz.

Abdulkadiri Geylani sozleri 18

♥ Teslim ol, rahat bul.

♥ Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz.

Abdulkadiri Geylani sozleri 19

♥ Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.

♥ Her çeşit hayır Allah katında, her çeşit şer de başkalarının yanındadır.

♥ Sûfîler Allah Teâlâ’nın Kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimet bahşedeni, halkı değil Hâlık’ı isterler.

Abdulkadiri Geylani sozleri 20

♥ Allah’ı arayan O’nu bulur.

♥ Kalp sırra, sır da Hakk’a itimat ederek sükûn bulur.

Abdulkadiri Geylani sozleri 21

Tasavvuf yolu zâhirî ve bâtınî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir.

İlim öyle bir şeydir ki sen bütün varlığını ona adadığın zaman o sana ancak bir parçasını verir.

Abdulkadiri Geylani sozleri 22 1

♥ Tövbe, yönetim değişikliğidir.

♥ Zâhir fıkhını öğren, sonra bâtın fıkhına yönel.

Abdulkadiri Geylani sozleri 23

♥ Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir.

Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakiyi unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir!

Abdulkadiri Geylani sozleri 24 1

♥ Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.

♥ İnsanlar arasında zenginle fakir ayırımı yapan kurtuluşa eremez.

Abdulkadiri Geylani sozleri 25

♥ Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah’ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.

Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır.

Sahte rabler boyundan çıkarılıp atılmadıkça, sebeplerle ilişik kesilmedikçe, fayda ve zararı insanlardan bilmeyi terk etmedikçe kurtuluş mümkün değildir.

♥ Bir şeyi hatırlamak Allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur.

Abdulkadiri Geylani sozleri 26

♥ Allah’tan başka her şey puttur.

Kalp sâlih olunca dâimî zikir elde edilir ve kalbin her tarafına Hakk’ın zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi Rabbini zikreder.

Abdulkadiri Geylani sozleri 27 1

♥ Sûfîlerin yolculukları Hakk’a kurbiyet ülkesinde son bulur.

Kalp Kitap ve Sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.

Abdulkadiri Geylani sozleri 28

♥ Bu ilim [tasavvuf ilmi], kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir